Merkez Bankası: Cari dengede riskler sürüyor

Cari dengede enerji kaynaklı risklerin sürdüğünü belirten Merkez Bankası, 'makroihtiyati politikanın ek tedbirlerle uygulanacağı' vurgusu yaptı.

Merkez Bankası: Cari dengede riskler sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Mayıs'ta gerçekleşen ve politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakıldığı Para Politikası Kurulu toplantı özetlerini yayımladı. Özet metinde "Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları devreye alınacaktır" ifadesi yinelendi.

Metnin 'Para Politikası' başlıklı bölümünde "Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla TCMB’nin tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımları devreye alınacaktır" denildi.

ENFLASYLON ALT GRUPLAR GENELİNE YAYILDI

Enflasyona ilişkin değerlendirmede ise tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt gruplar geneline yayıldığı ve en belirgin katkının başta gıda olmak üzere enerji ve hizmet gruplarından geldiği ifade edildi.

Enflasyona ilişkin şu değerlendirme yapıldı: "Uluslararası fiyat gelişmeleri, artan girdi maliyetleri ve olumsuz arz koşullarının etkisiyle yükselişine devam etmiştir. Enerji enflasyonu görünümünde yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler öne çıkarken, hizmet grubunda yıllık enflasyon ulaştırma ve lokanta-otelde daha belirgin olmak üzere alt gruplar genelindeyükselmiştir. Temel mallarda yıllık enflasyon dayanıklı mal grubunda yükselirken diğer altgruplarda gerilemiştir. Diğer temel mal grubunda başlıca hijyen ürünlerine uygulanan KDV indirimi grup enflasyonunu sınırlamıştır. Uluslararası emtia fiyatlarında devam eden yüksek seyir, yurt içi enerji fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zincirlerinde süregelen aksamalarneticesinde üretici fiyatlarındaki yükseliş sürmüştür."

Uluslararası tarımsal emtia fiyatlarındaki yüksek seviyeler, artan girdi maliyetleri ve arz koşullarının etkisiyle nisan ayında genele yayılan fiyat artışları gerçekleşirken yıllık enflasyonun işlenmemiş gıdada yüzde 100,67, işlenmiş gıdada yüzde 78,09 seviyesine yükseldiği vurgulanan metinde, "Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır" görüşüne yer verildi.

DEZENFLASYONİST SÜREÇ BEKLENTİSİNE DEVAM

Kurul, makroihtiyati politika setini ilave tedbirlerle 'kararlılıkla' uygulamaya devam edeceğini yinelerken, "Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve güçlendirilerek sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. Bu çerçevede Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir" ifadelerine yer verdi.

Toplantı özetinde, cari dengeye ilişkinse şöyle denildi: "Son dönemde enerji ithalatındaki kuvvetli seyir cari işlemler dengesini etkilemektedir. Cari İşlemler Dengesi (CİD) 2022 yılı Mart ayında 5,6 milyar ABD doları açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 2,2 milyar ABD dolarlık artışla 24,2 milyar ABD doları seviyesine yükselmiştir. Geçici dış ticaret verileri Nisan ayında ihracatın gücünü koruduğuna, ithalatın ise enerji ve emtia fiyatları kaynaklı olarak yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret etmiştir.  Öte yandan, ihracatçı firmaların dinamik kapasitesi ve pazar çeşitlendirme esnekliği sayesinde, diğer ülkelere yapılan ihracattaki artışla sıcak çatışma nedeniyle gözlenen kısa dönemli bölgesel kayıpların telafi edildiği gözlenmektedir. Dış ticaret dengesindeki bu görünüme karşın, hizmet gelirlerindeki olumlu seyir cari işlemler dengesini desteklemeye devam etmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler devam etmektedir. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir." (duvar)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER