Yüksekova Akalın köyü: 10 Senedir Kargalar Mesken Tutmuş